TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Cái cối xay muối hay sự tích nước biển trở nên mặn

Ngày xưa, ở một làng nọ có hai anh em, cha mẹ chết sớm. Người anh là một kẻ hẹp hòi tham lam, còn người em rất tốt bụng và thông minh.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan