TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Cái tai có phép lạ

Vùng nọ, có một tràng trai tốt bụng. Môt lần có một chàng trai trẻ đang đi dạo trên bờ biển. Anh dừng lại trước một vũng nước vì nhìn thấy một con cá tráp biển nhỏ dang bị một con cá lớn hơn đuổi bắt. Anh nói với con cá tráp:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan