TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Cái bình đất và cái âu gang

Có một chiếc bình đất và một cái âu gang. Bình đất cãi nhau với âu gang. Bình đất dọa sẽ đập âu gang.
Nhưng âu gang trả lời:
– Đằng nào cũng vậy, anh đập tôi hay tôi đập anh, thì không phải tôi mà là anh sẽ vỡ toác

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan