TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Con quạ và cái bình nước

Con quạ muốn uống nước. Và rồi, quạ ta phát hiện một bình nước có mực nước lưng chừng. Điều này gây khó khăn cho quạ khi cố gắng đặt mỏ vào bình để uống.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan