TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Hùng Hải trị nước

Lạc Long Quân xuống biển, giao lại nước cho con trai cả là Hùng Quốc Vương. Hùng Vương thấy các sông ngòi năm nào cũng dâng nước to làm hại dân làng, mới sai thủy bộ chia nhau giữ gìn các thác ghềnh.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan