TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Diyan Masalanta - Nữ thần tình yêu của Tagalog

Nàng là vị nữ thần của tình yêu, sinh nở, hòa bình và là người bảo vệ những người yêu nhau. Nàng là một nữ thần thế hệ thứ ba, là con gái của Anagolay và Dumalukem, em gái thần mặt trời Apolaki và là vị thần trẻ nhất cõi thần.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan