TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Mãng Xà Vương ở Tân Bằng

Xưa kia, quan ngự y Nguyễn Hữu Long chạy theo phò tá vua Gia Long. Rủi thay, vì quân Tây Sơn đuổi theo ráo riết, quan ngự y chạy thất lạc đến Tân Bằng, thuộc sông Cán Gáo, vùng U Minh Thượng, tỉnh Rạch Giá (Kiên Giang)

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan