TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Lê Văn Khôi

Ngày xưa vào triều Minh Mạng, có một chàng trai nhà nghèo nhưng có sức khỏe tuyệt trần. Anh chàng thường chống đò ngang ở bến đò Thiên Tả kiếm ăn. Lúc mới sinh, anh có ba cái nốt đỏ ở bụng, ai nấy đều bảo là tướng rất quý.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan