TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chồng xấu, chồng đẹp

Những ngươi già dân tộc Dao kể rằng, xưa kia có một ông vua sinh được ba người con gái xinh đẹp. Có nhiều quan võ đến xin làm rể. Nhưng người nào cũng không được các cô ưng thuận. Một hôm vua gọi ba người con gái lại và phán rằng:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan