TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Đạt Ma Sư Tổ - ông tổ võ học Thiếu Lâm

Bồ Đề Đạt Ma là vị tổ thứ 28 của Phật Giáo, ông là người có công mang kinh điển và giáo lý đạo Phật sang phát triển ở Trung Quốc, sau này ông trở thành sơ tổ của Thiền Tông Trung Hoa đồng thời là người sáng lập võ học Thiếu Lâm.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan