TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nàng công chúa mau lớn

Ngày xưa có một ông vua sinh được một nàng công chúa nhỏ xíu. Nhà vua yêu quý con gái lắm và mong cho cô lớn ngay lập tức, biết chạy chơi trong cung điện. Vua cho gọi một vị danh y tới và bảo rằng:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan