TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chiến công và cái chết của dũng sĩ Bellérophon

Khi còn sống, Sisyphe lấy một nàng Pléiades tên là Mérope làm vợ. Họ sinh được một con trai đặt tên là Glaucos. Sau khi Sisyphe chết, Glaucos lên làm vua tiếp tục trị vì trên đô thành Éphyre. Glaucos là một vị vua nổi danh vì tài cưỡi ngựa.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan