TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trận khẩu chiến giữa Loki và chư thần Aesir

Mọi chuyện bắt đầu khi các vị thần Aesir tụ tập tiệc tùng trong cung điện của Aegir - vua của biển cả, nghệ nhân ủ bia ngon nhất cửu giới, chỉ có rượu Kvasir là không ủ được.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan