TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Phật dạy "bán nghèo" để giàu có

Thuở ấy có một trưởng giả ở Ấn Ðộ giàu nứt đố đổ vách nhưng hết sức keo kiệt, thường cắt cổ, lột da thiên hạ với cách cho vay nặng lời. Tánh ông ta rất hung tợn, tàn ác. Thật đúng với câu: "Vi phú bất nhân" ông không có chút từ tâm.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan