TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tam Đại Cổ Thần thành Memphis

Thành Memphis từng là kinh đô của Aneb-Hetch - vùng đất đầu tiên của Hạ Ai Cập - từ khi thành lập cho đến khoảng năm 2200 trước Công nguyên.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan