TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Vẹt và châu chấu

Khoa La là tên một con vẹt, mỏ nó vừa đẹp vừa linh hoạt. Nó có thể mổ châu chấu trong các bụi cỏ rất chi là tự nhiên. Nó thấy loại côn trung xanh này ngọt và ngon nên sau mỗi lần chén no nê xong nó bỏ những phần thừa vào một chỗ dự trữ.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan