TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Núi Mặt Trời

Có hai anh em nhà nọ, người anh là kẻ keo kiệt hà tiện luôn coi tiền là trên hết. Cả đời anh ta chỉ mong chiếm được toàn bộ gia sản của người cha. Người em thì hoàn toàn khác.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan