TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Văn khấn cúng Tiền chủ

Theo phong tục tập quán Việt Nam ta từ xưa cho đến nay, nhà ở, đất đai nơi cư trú đời này qua đời khác thông thường có đổi chủ. Những chủ cũ của ngôi nhà đã qua đời được gọi là tiền chủ.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan