TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bố Cái Đại Vương - Phùng Hưng

Đến nay, năm sinh và mất của Phùng Hưng còn chưa rõ ràng. Theo các sách chính sử như Đại Việt Sử ký Toàn thư, Khâm định Việt sử thông giám Cương mục, Phùng Hưng là người ở làng Đường Lâm, thuộc Giao Châu.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan