TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bốn người bạn

Xưa có bốn người bạn, mỗi người quê quán một phương. Vì thưở trẻ cùng học với nhau một thầy nên họ có dịp sống chung lâu ngày, rồi dần dần trở nên những người bạn nối khố. Về sau lớn lên họ lại từ giã thầy, mỗi người làm ăn một ngả.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan