TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự tích ngày lễ Vu Lan báo hiếu

Lễ Vu Lan là ngày rằm tháng 7 được coi là ngày "báo hiêu cha mẹ" cũng được gọi là ngày "Xá tội vong nhân" tức lễ cúng Cô hồn.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan