TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sự tích ba bó rơm nếp

Ngày xửa, ngày xưa ớ thành phố Naha thuộc hòn đáo Okinaoa có hai me con người đàn bà nọ sông ớ đó. Khi cậu bé lên bảy thì người mẹ thường hay ốm yếu.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan