TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 4/5 - 5 phiếu
Con vạc ăn đêm

Thuở xưa chim đa đa, con cò, con vạc và con chim rù rì sống thân thiết với nhau. Hễ gặp cá, tép, nhái ... chúng chia mồi đồng đều.

Về sau, mấy con chim trên đây sanh tật cờ bạc, chỉ có con cò là thắng cuộc. Vì vậy chúng phải làm giấy thiếu nợ của con cò; có con chuột làm biện thảo văn tự.

Dè đâu con chuột thông đồng với con cò để gian giảo.

Vạc thua có một vác, nhưng chuột ghi là chín chục vác (một vác bằng sáu quan).

Chuột lại còn ghi rằng: Chim rù rì cầm tất cả đất đai.

Đúng ngày không sao trả hết số nợ, tất cả tài sản của con nợ đều bị tịch thâu. Con cò nhờ vậy làm giàu. Vạc tức giận, hằng đêm lén đi ăn cắp cá tôm trên đất của cò. Vạc kêu:

Vạc! Vạc! Thua một vác,
Thua một vác!

Chim rù rì cũng tức mình than thở:

Đông tây tứ chí bán hết!
Mần như ri cực, cực.
Đi mô cũng cực.
Đi mô cũng cực.

Chim đa đa nhớ món ăn cũ:

Tiếc rổ tép, đa đa!
Tiếc rổ tép, đa đa!

Vì làm tờ văn tự gian giảo giùm cho cò nên con chuột vô cùng hối hận. Ngày đêm chuột chui rúc vào bụi rậm, xuống hang, sợ mấy con chim mất của kia trả thù. Nó thở dài:

Chín chục, chín chục.
Chín chục, chín chục ...

Ý nói chín chục quan nọ là ghi sai lầm thay vì có sáu quan nợ thôi!

(Xem thêm truyện Gốc tích tiếng kêu của vạc, cộc, dủ dỉ, đa đa và chuột)

Xem ngay truyện hay khác

  1. Giai thoại về Nguyễn Bá Lân - Ông nghè bị cha đánh khi làm quan (Tạo lúc: 09/06/2021)
  2. Hóa thân nữ thần ong Bhramari của nữ thần Parvati (Tạo lúc: 18/05/2021)
  3. Nepthys - nữ thần của sa mạc, cái chết và tang lễ (Tạo lúc: 17/05/2021)
  4. Truyền thuyết về nàng Ngọc Bảo - người gián tiếp mở ra cơ nghiệp chín đời chúa Nguyễn ở Nam Hà (Tạo lúc: 13/05/2021)
  5. Hantu Anak Gua Batu (Hồn ma hang đá) (Tạo lúc: 11/05/2021)
  6. Hantu Bajang (Cầy ma) (Tạo lúc: 11/05/2021)
  7. Hantu Bandan (Thần thác nước) (Tạo lúc: 11/05/2021)
  8. Hantu Bangkit (hồn ma nghĩa địa) (Tạo lúc: 11/05/2021)
  9. Hantu Bungkus hay Hantu Pochong (Tạo lúc: 11/05/2021)
  10. Bóng ma Hantu Cika (Tạo lúc: 11/05/2021)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn