TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Con vạc ăn đêm

Thuở xưa chim đa đa, con cò, con vạc và con chim rù rì sống thân thiết với nhau. Hễ gặp cá, tép, nhái ... chúng chia mồi đồng đều.

Gia đình nhà cò

Có một cái tổ cò gồm một gia đình cò: cò bố, cò mẹ và bốn chú cò con ở đằng sau một ngôi nhà trong làng.

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan