TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 0 phiếu
Cú và chim Gáy

Một con chim Gáy gặp một con Cú Mèo.

Chim Gáy hỏi:

- Chị định đi đâu đó?

Cú Mèo nói:

- Tôi sắp đi sang ở bên hướng đông rồi.

Chim Gáy liền hỏi:

- Tại làm sao chị phải ra đi?

Cú Mèo trả lời:

- Ở đây, thiên hạ ghét tiếng kêu của tôi, nên tôi phải tìm đường sang bên ấy.

Chim Gáy lại nói:

- Hay là chị có thể đổi tiếng kêu của mình được không? Chị không đổi tiếng kêu thì sang bên ấy, thiên hạ nghe tiếng kêu của chị cũng lại ghét bỏ mà thôi. Đâu cũng vậy mà!

- Cứ như ý chị, chi bằng tôi rút cổ, thu cánh lại im lặng suốt đời là khỏi đi đâu.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Con chim Bìm Bịp (Tạo lúc: 30/01/2019)
  2. Cá thần và cá ma (Tạo lúc: 25/01/2019)
  3. Con trĩ, loài chim quý của việt nam (Tạo lúc: 25/01/2019)
  4. Đức hạnh của bà thái hậu Từ Dũ (Tạo lúc: 25/01/2019)
  5. Con thỏ, con chim nắc nước, con muỗi (Tạo lúc: 25/01/2019)
  6. Theo thơ vận Từ Thứ (Tạo lúc: 25/01/2019)
  7. Con vạc ăn đêm (Tạo lúc: 25/01/2019)
  8. Cụ đồ Chiểu giả điếc (Tạo lúc: 25/01/2019)
  9. Nhân tài của làng ông Văn (Tạo lúc: 25/01/2019)
  10. Người chết trả nợ cũ (Tạo lúc: 25/01/2019)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn