TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 0 phiếu
Chuồn chuồn và kiến

Đến mùa thu, lúa mì của kiến bị ẩm ướt, họ nhà kiến đem ra phơi. Chuồn chuồn đói đến xin kiến thức ăn. Kiến mới bảo:
– Sao mùa hè anh không đi thu nhặt thức ăn?
Chuồn chuồn đáp:
– Chẳng có thì giờ rảnh rỗi, tôi bận hát.
Họ nhà kiến bật cười và bảo:
– Nếu như mùa hè hát hò chơi bời rồi thì mùa đông nhảy múa đi cần gì ăn.

Xem ngay truyện hay khác

  1. Cá thần và cá ma (Tạo lúc: 25/01/2019)
  2. Ông cọp đình Tân Kiểng (Tạo lúc: 25/01/2019)
  3. Kiếm bạc Kiên Giang (Tạo lúc: 25/01/2019)
  4. Xã Định kiện bà Cố (Tạo lúc: 25/01/2019)
  5. Theo thơ vận Từ Thứ (Tạo lúc: 25/01/2019)
  6. Con vạc ăn đêm (Tạo lúc: 25/01/2019)
  7. Nhân tài của làng ông Văn (Tạo lúc: 25/01/2019)
  8. Con ong và con tu hú (Tạo lúc: 25/01/2019)
  9. Sự tích núi ông Trịnh, núi thị Vải (Tạo lúc: 25/01/2019)
  10. Chuyện vua Tự Đức và giai thoại (Tạo lúc: 22/01/2019)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn