TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Trước Tiếp theo

Đánh giá: 5/5 - 0 phiếu
Vua Cha Địa Phủ - Diêm Vương

Nguyên Thiên Đại Đế danh xưng đầy đủ Địa Phủ Chí Tôn Bắc Âm Phong Đô Nguyên Thiên Đại Đế là đức Vua Cha ngự miền Địa Phủ, Ngài cai quản toàn bộ âm ti ngục hình và thổ nhưỡng thạch bộ trên dương gian, dưới trướng Ngài là tất thảy các Tư Quân, Phán Quan trông coi tội phúc của phàm phu.

Ngài chính là cha của Mẫu Địa Tiên Quảng Cung Công Chúa, không chỉ xét xử tội trạng của các vong hồn mà Ngài còn săn sóc đất đai thổ trạch, toàn bộ địa mạch của nhân gian Ngài đều nắm trong lòng bàn tay. Các việc thiện ác nhân sinh gây tạo đều phải qua tay Ngài phán quyết rồi mới trình lên Quốc Mẫu, nơi Phủ của Ngài cũng suy xét về sự đầu thai chuyển thế của các vong linh.

Địa Phủ Đại Đế tuy là một vị nhưng Ngài tự hiện thân làm mười hình tướng để cai quản cả cõi âm ty, theo chân mỗi vị lại có Phán Quan đối chất tra khảo âm hồn, Tư Quân lo ghi chép phần công phần tội của mỗi chơn hồn ấy, chính vì vậy mà có đến Thập Điện Diêm Vương.

(Xem thêm bài viết về Diêm Vương)

Xem ngay truyện hay khác

  1. Quan Lớn Đệ Tứ - Quan lớn Khâm Sai quyền cai tứ phủ (Tạo lúc: 15/10/2019)
  2. Sự tích Quan Đệ Tam Thoải Phủ (Tạo lúc: 15/10/2019)
  3. Ifrit - Jinn của địa ngục (Tạo lúc: 11/10/2019)
  4. Quan Hoàng Tư - Quan Hoàng Năm - Quan Hoàng Lục (Tạo lúc: 10/10/2019)
  5. Sự tích Địa Tạng Vương Bồ Tát (Tạo lúc: 10/10/2019)
  6. Persephone bà hoàng âm phủ (Tạo lúc: 10/10/2019)
  7. Bố Cái Đại Vương - Phùng Hưng (Tạo lúc: 09/10/2019)
  8. Hùng Vương thứ XIX hay Hùng Kính Vưong (Tạo lúc: 09/10/2019)
  9. Hùng Vương thứ XVIII hay Hùng Duệ Vương (Tạo lúc: 09/10/2019)
  10. Diêm Vương ở địa phủ rốt cuộc là những ai? (Tạo lúc: 09/10/2019)

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Danh mục

Chủ đề hay bạn quan tâm

Hài hước - vui nhộn