TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ông sư Huyền Trân

Xưa ở chùa Quang Minh, làng Hậu Bỗng, huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương, có một vị sư tên Huyền Trân, tu đắc đạo. Một đêm, nằm thấy Phật Di Đà báo mộng rằng:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan