TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Lý Ông Trọng hay truyền thuyết về thánh Chèm

Truyền thuyết kể về một người Việt có thần khí oai hùng, được Tần Thủy Hoàng nể trọng, người đã giúp vua Tần đánh tan giặc Hung Nô. Đó là Lý Ông Trọng hay thánh Chèm.

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan