TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Serapis - vị thần trung tâm của vương triều Ptolemy

Serapis là vị thần trung tâm của vương triều Ptolemy (một vương triều trị vì Ai Cập nhưng lại do người Hy Lạp trị vì, tách ra từ một phần của đại vương quốc Macedonia mà Alexander lập lên thông qua cuộc viễn chinh của mình).

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan