TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần Hermès

Trong số những vị thần Olympe thì Hermès là vị thần mà ngay khi mới ra đời tinh hoa đã phát tiết ra ngoài một cách khác thường. Có thể nói khôn ngoan, ranh mãnh, mưu mô, tinh quái là “tính trời vốn sẵn” của chú bé Hermès khi còn nằm trong nôi.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan