TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần thợ rèn Héphaistos

Trong các vị thần tối cao của đỉnh Olympe, thần Thợ rèn-Héphaïstos có một số phận khá hẩm hiu: thần dáng người không đẹp, khuôn mặt chẳng xinh, lại mang tật ở chân, đi cà nhót cà nhắc.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan