TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Giai ngẫu tự nhiên thành

Có anh nọ tướng mạo khôi ngô, nhưng vì sanh trong gia đình hẩm hiu ở miền sơn cước, nên chưa gặp dịp lập thân rạng rỡ như thiên hạ.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan