TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ngọn đèn xanh

Ngày xửa ngày xưa có một người lính tận tụy phục vụ nhà vua gần hết cả đời người. Những cuộc chinh chiến rồi cũng kết thúc, người lính ấy bị thương tích nhiều nên không thể phụng sự tiếp tục được nữa.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan