TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Đứa con trời đánh

Xưa có một người đàn ông tính rất vũ phu. Đối với vợ con, hơi động một tý là hắn đánh đập không tiếc tay. Hắn ham chơi gà chọi, ham đến nỗi trên đời ngoài gà ra, hắn cho không còn thú gì tiêu khiển hơn thế được.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan