TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Mưu ông cụ Si Ruộc

Ông cụ Si Ruộc có một chỗ đơm cá ở ngọn thác, đầu vực khe. Cả nhà ông chỉ nhờ vào số cá thu được đó để sinh sống qua ngày.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan