TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Câu chuyện của những ngón tay

Một hôm, những ngón tay tranh luận với nhau xem những ngón nào là quan trọng hơn cả. Thoạt tiên, ngón tay giữa nói:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan