TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Cầu nại hà

Tương truyền ở dưới Âm Ty, nếu chia ra Thập Điện Diêm Vương thì chính tại điện thứ 10 - Chuyển Luân Điện sẽ là nơi cai quản việc đầu thai chuyển kiếp.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan