TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Bà kiêm giao hay sự tích Thủy Long Thánh Mẫu

Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất trong vịnh Xiêm La, hình dáng giống như con cá hóa long, đầu ở phía Bắc, đuôi ở phía Nam.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan