TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nữ thần đậu tuyển chồng - Thần thoại người Seneca, Đông Bắc Woodland

Đậu, Ngô và Bí, được trồng đầu tiên bởi những người bản địa tại vùng trung tâm Mexico, được gọi là "Ba chị em" bởi rất nhiều bộ lạc ở vùng Đông Bắc. Có câu chuyện kể vùng Curtin và Hewitt nói về Nữ thần Đậu.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan