Notice: Undefined index: order_click in /var/www/html/truyenxuatichcu/modules/tags/TagscloudModel.php on line 54
Truyện hay về sơn tinh và thủy tinh

TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chuyện đầm gà

Giáp chân núi Chẹ có một cái đầm sau gọi là đầm Gà. Tục truyền, ở quanh đầm ấy ngày xưa đã xảy ra một trận đánh lớn giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh.

1 mục
Loading...

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan

Loading...

Loading...

Truyện Xưa Tích Cũ

Cổ tích Việt Nam

Liên kết

Lịch vạn niên

Copyright © 2012 TruyệnXưaTíchCũ.cOm