TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nạn hồng thủy. Deucalion và Pyrrha. Giống người đá

Như đã kể, con người trên thế gian sống ngày càng xấu xa, hư hỏng, tội lỗi. Tội nặng nhất của con người là kiêu căng, ngạo mạn, khinh thị thánh thần. Thần Zeus giận họ vô cùng.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan