TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Người cha và các con trai

Một người cha luôn dậy cho các con phải biết sống hòa thuận với nhau, nhưng chúng không nghe lời và thường xuyên gây sự cãi vã lẫn nhau, ông rất đau lòng.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan