TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thanh thần kiếm của Freyr

Khác với các thứ báu vật khác trong thần thoại Bắc Âu, Thanh kiếm của Freyr không hề có tên chính thức. Nhưng không vì thế mà quyền năng của nó yếu ớt.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan