TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Truyền tuyết Đông Hải Đại vương Đoàn Thượng hay Đức thánh Bần

Trong các đình, đền ở nước ta, lúc nào cũng có một ban Tam Bảo hoặc chí ít là một ban thờ Phật, cùng với đó là câu nói "Tiền Phật hậu Thánh".

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan