TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Hồn ma Pocong

Pocong là một loại hồn ma trong quan niệm dân gian người Malaysia và Indonesia. Bình thường theo tục lệ Hồi giáo, người chết khi chôn sẽ được buộc chặt trong tấm vải liệm trắng.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan