TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chiếc mũ vải nghe hiểu tiếng loài vật Kikimimi Zukin

Kikimimi Zukin là một câu chuyện về việc đối xử tốt với người khác hay loài vật sẽ được đáp lễ. Trong số đó có mô típ trả lễ không phải vàng bạc châu báu mà là những món đồ cũ kỹ, kỳ diệu.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan