TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chầu Năm suối Lân

Chầu Năm vốn là vị công chúa tộc người Nùng vào thời Lê Trung Hưng, không quen xô bồ náo nhiệt đã đi lên cửa rừng Suối Lân bên cạnh dòng sông Hóa tìm nơi yên ắng mà tịnh tâm, tại đây nàng được thánh thượng giao cho trấn giữ nơi vùng đại ngàn và giúp đỡ dân chúng

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan