TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tấm gương và những mảnh gương vỡ

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về một con quỷ. Một hôm quỷ ta rất sung sướng vì đã làm ra một tấm gương rất kỳ lạ. Những vật tốt đẹp soi vào đấy đều nom chẳng ra gì cả, trái lại các vật xấu xí lại càng rõ nét và nổi bật hẳn lên, trông lại càng xấu xí hơn.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan