TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Cô Mán đi tu

Ngày xưa, trong đời Bắc thuộc, ở phía Nam sông Bình Giang (bây giờ là sông Thiên Đức) có một ngôi chùa thờ Phật gọi là chùa Phúc Nam, có một vị sư Ần Độ tên là Già-lađdồ-lê đến trụ trì ở đó.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan